Πατάκια Ανακούφισης Gel – 07-2-027(F073) – Vita – Ζεύγος