Λάστιχα Εξάσκησης – 5.5m – Μπλε – 1 ρολό – Σκληρό – 0811404 – mobiak