Λάστιχα Εξάσκησης – Κίτρινο – 5.5m – 1 ρολό – 1x Μαλακό – 0811401 – mobiak