Λάστιχο Γυμναστικής MSD–Band SUPERLOOP AC4112(πρασινο – μεσαιο) – Alfacare