Πηλός Εξάσκησης Theraputty® – Μπλε – Σφιχτό – 0811476 – mobiak