Λειτουργικός Nάρθηκας Γόνατος Τεσσάρων Σημείων – 06-2-034 – Vita RIGHT