Μαγνητική Ζώνη Οσφύος από Neoprene – INT-048 -ORTHOLAND