Μηχανισμός Aνύψωσης ”Burmeier Lippe” 0808408 mobiak