Μηροκνημικός Λειτουργικός Νάρθηκας “Regain” – 95000 – Ortholand