Νάρθηκας Αγκώνα Τηλεσκοπικός – Δεξιός – 0808307 mobiak