Επιαγκωνίδα Eλαστική με Πίεστρα Σιλικόνης και Δέστρα – 03-2-054 – Vita