Νάρθηκας Καρπού Ελαστικός – AC1013 Δεξιός – Alfacare