Νάρθηκας Υποστήριξης Αντίχειρα – One Size – AC1017 – Alfacare