Επίδεση Kαρπού-Παλάμης – Neoprene – 03-2-125 – Vita