Νάρθηκας Αγκώνα Ρυθμιζόμενος Τηλεσκοπικός 0802698 MOBIAK