Νάρθηκας Ακινητοποίησης Ώμου One Size 0802829 MOBIAK