Νάρθηκας Διπλής Βαλβίδας “Air Stirrup” – 06-2-052 – Vita