Κρεβάτι-Νοσοκομειακή Kλίνη Μονόσπαστη με Ρόδες – 10-2-012 – Vita