Νάρθηκας Καρπού & Αντιβραχίου – AC1014 Δεξιός – Alfacare