Νάρθηκας Καρπού & Αντιβραχίου – AC1014 Αριστερός – Alfacare