ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ENIΣΧΥΜΕΝΟΣ “ZURA” 03-2-073 VITA ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ