Ελαστικός Νάρθηκας Καρπού-Αντιβράχιου ”Forearm Splint Universal” 25εκ. – OIK/Forearm Splint Universal 25 – Ortholand