Νάρθηκας Ποδοκνημικής Τύπου ”Air Cast” – One Size – 0807789 mobiak