Νεογνικός Aισθητήρας Oξυμέτρου – Nonin 8001J Flex – Alfacare