Νοσοκομειακό Ηλεκτρικό Κρεβάτι Μονόσπαστο Ξύλινο ”Prato 3” – Οrthokinisi