Νοσοκομειακό Ηλεκτρικό Κρεβάτι Μονόσπαστο – ΚΝ 200 Η” – Οrthokinisi