Παιδιατρικός Nάρθηκας Δακτύλου – ”Finger Splint” – 03-2-067 – Vita