Νάρθηκας Κατάγματος Διάφυσης Βραχιονίου ”Sarmiento” – K/726 – Ortholand