Περιαγκώνιο Neoprene Επικονδυλίτιδος – ”Οbject” – Large – 82321 – Ortholand