Ελαστικός Nάρθηκας Aντίχειρος Mήκους 22 εκ – ”Spica 30000” – Ortholand