Πηχεοκαρπικός Νάρθηκας Ελαστικός Aqtivo Sport MOBIAK