Πλαστικός Ρυθμιζόμενος Νάρθηκας Ισχίου – ΟΙΚ/3700 – Ortholand