Υφασμάτινος Ρυθμιζόμενος Νάρθηκας Ισχίου – OIK/Hipolite – Ortholand