Ωτοσκόπιο – Οφθαλμοσκόπιο Riester pen-scope® 2.7V – Ανθρακί R-2076