Σάκος Mεταφοράς για Γερανό (Standard) – 0808094 mobiak