Σωλήνας Εξάσκησης – 7.6m – Μαύρο – 1x Σκληρό – 0811419 – mobiak