Σωλήνας Εξάσκησης – 7.6m – Πράσινο – 1 ρολό – Μέτριο – 0811417 – mobiak