Σπιρόμετρο Φορητό Spirodoc με Επαν/μενη τουρμπίνα & Οξύμετρο 0810666 mobiak