Στρώμα Κατακλίσεων Ραβδωτό Αεριζόμενο με Αεραντλία ”Laser” – 0810160 mobiak