Στήριγμα Πλάτης Τύπου “ΒUCKET” – VITA – 08-2-022 vita