Συσκευή Αναρρόφησης – New Askir 20 CA-MI 0808083 mobiak