Συσκευή Αναρρόφησης Ρεύματος – Μπαταρίας New Askir 36BR – CA-MI