Συσκευή Αναρρόφησης Ρεύματος – CAMI New Askir 30 Proximity – CA-MI – 0801050 mobiak