Συσκευή Aναρρόφησης – New Aspiret – CAMI 0808061 mobiak