Τηλεσκοπικός Λειτουργικός Νάρθηκας Γόνατος ROM – 06-2-059 – Vita