Βακτηρία Αγκώνος Παιδική (κόκκινη) – 0808465 mobiak