Φάκελος Ακινητοποίησης Ώμου-Βραχίονα 3 Σημείων – 03-2-011 -Vita