Κρεβάτι-Νοσοκομειακή Kλίνη – Δίσπαστη – 10-2-160 – Vita