Νάρθηκας Υπερέκτασης Κορμού Τριών Σημείων – 04-2-015 – Vita