Υφασμάτινος Νάρθηκας Κορμού – oik/2708 – Ortholand LONG